دستگاه پراب سونیک 

التراسونیک

کلمه آلتراسونیک Ultrasonic به معنای مافوق صوت است. محدوده فرکانس شنوایی انسان20 هرتز تا 20 هزار هرتز است. محدوده فرکانسی امواج مافوق صوت 40 کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز می‌باشد. امواج مافوق، کاربردهای فراوانی از جمله در لیزر، سنجش فاصله، شستشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی، تعیین فشار خون بیمار، همگن کردن مواد مذاب، حل نمودن مواد کم محلول در آب، پراکنده کردن مواد و سنتز نانوذرات دارد.

دو روش عمده­ی پراکنده کردن مواد که جهت سنتز نانوذرات به کار می روند شامل همگن­سازی با برش بالا و سونیکاسیون هستند. روش سونیکاسیون از جمله روش های روتین در آزمایشگاه جهت سنتز نانوذرات پلیمری، لیپیدی، لیپوزوم ها، فلزی و غیره می باشد.

التراسونیک موجود در آزمایشگاه نانو از نوع میله ای بوده که باعث افزایش کاراریی آن نسبت به انواع مخزنی می باشد. کاربر هنگام استفاده از این دستگاه قادر است قدرت و میزان سیکل وارد شده به نمونه را تغییر داده و بدین ترتیب به نانوذرات بهینه خود برسد.

این دستگاه هم اکنون در آزمایشگاه مرکز تحقیقات دارورسانی نانو موجود بوده و اساتید و دانشجویان محترم می توانند از امکانات آن استفاده نمایند.