امکانات موجود در آزمایشگاه مرکز تحقیقات دارورسانی نانو جهت سنتز نانوساختارها

دستگاه الکتروریسندگی دو نازل با سه نوع کالکتور جهت تهیه انواع نانوفیبرها

نانودراپ

پروب سونیکه

اکسترودر

نانوهموژنایزر

کوره

روتاری

و......


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۰