برنامه عملیاتی سال 95:

1- استخدام اعضا هیات علمی پژوهشی

2- جذب کارشناسان پژوهشی یا پژوهشگر

3- حذف اعضا غیر فعال در شورای پژوهشی و جذب اعضا جدید با پژوهش در حیطه نانو

4-پذیرش دانشجوی پسا دکتری و Ph.D by Research

5- افزایش سقف هزینه طرحهای مصوب مرکز

6-افزیش کمیت و کیفیت طرحهای مصوب

7- افزایش تعداد مقالات ISI

8-برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در خصوص دارورسانی نانو

برنامه عملیاتی سال 96:

9- ثبت شرکتهای دانش بنیان

10- تجاری سازی فرآورده های نانو حاصل از طرحهای تحقیقاتی

برنامه عملیاتی سال 97:

11- تشکیل گروه های تحقیقاتی، شاخه های علمی و گروه های پژوهشی با جذب اعضای شورای پژوهشی جدید و دانشجویان فعال مرتبط با مرکز

12- تدوین مأموریت مرکز و هر یک از گروه های پژوهشی آن و تدوین دستورالعمل لازم در مورد شرح وظایف هر شاخه با توجه به سیاست ها و مأموریت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

13- برنامه ریزی و فعالیت جهت بهبود رتبه پژوهشی مرکز

برنامه عملیاتی سال 98:

14- پیشنهاد استخدام 2 نفر عضو  هیأت علمی پژوهشی

15- استخدام حداقل 2 نفر کارشناس پژوهشی یا پژوهشگر جهت مرکز تحقیقات

16- پذیرش حداقل 1 نفر دانشجوی Phd by research پژوهشی توسط اعضاء هیأت علمی مرکز

17- ارائه برنامه راهبردی جهت پذیرش افراد علاقه مند به دوره های پسا دکتری

برنامه عملیاتی سال 99:

18- ورود اعضای هیأت علمی مرکز به شرکت های دانش بنیان و تولید محصولات مرتبط با تحقیقات انجام شده در مرکز نانو

19- برگزاری یک دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو با هماهنگی ستاد نانوی کشور

20- تجاری سازی طرح ها و استفاده در صنعت

و...


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۴۳