دستگاه نانوهموژنایزر مدل SilentCrusher S Homogenizer, Heidolph

هموژنایزر 

یکی از روش های بسیار معمول و کاربردی در تهیه نانو ذرات استفاده از همگن­سازی با برش بالا می باشد. این روش که به عنوان یک روش بالا به پایین تعریف می شود از روش های بسیار کاربردی می باشد. روش همگن­سازی با برش بالا، از یک همگن­ساز روتور–استاتور استفاده می­کند. همگن­سازهای روتور–استاتور برای افزایش نیروهای برشی توسعه یافته اند، به طوری که مصرف انرژی در یک سطح منطقی نگه­داشته می­شود. این دستگاه­ها به دلیل استفاده در صنایع داروسازی و غذایی برای تولید امولسیون  مورد توجه قرار گرفته­اند. دستگاه نانوهموژنایزر موجود در مرکز تحقیقات دارورسانی نانو از نوع پیشرفته این دستگاه ها می باشد که توانایی همگن کردن نمونه های 8 تا 10 میلی لیتری را در سرعت های 15 تا 60 هزار دور بر دقیقه دارد.