تعداد بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۶۷۵,۵۲۷ نفر
۲,۴۲۲ نفر
۷,۳۲۳ نفر
۷ مهر ۱۳۹۷
۳,۸۶۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۲۰ ۲   کاربر ۸   صفحه
۰۹/۱۹ ۲۹   کاربر ۵۶   صفحه
۰۹/۱۸ ۵   کاربر ۶۹   صفحه
۰۹/۱۷ ۳   کاربر ۱۴   صفحه
۰۹/۱۶ ۳۳   کاربر ۶۴   صفحه
۰۹/۱۵ ۱۵   کاربر ۳۰   صفحه
۰۹/۱۴ ۳   کاربر ۲۰   صفحه
۰۹/۱۳ ۳   کاربر ۶   صفحه
۰۹/۱۲ ۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۹/۱۱ ۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۹/۱۰ ۳۹   کاربر ۵۱   صفحه
۰۹/۰۹ ۴۱   کاربر ۵۱   صفحه
۰۹/۰۸ ۱۰   کاربر ۱۱   صفحه
۰۹/۰۷ ۵   کاربر ۱۰   صفحه
۰۹/۰۶ ۳   کاربر ۱۲   صفحه
۰۹/۰۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۹/۰۴ ۳۵   کاربر ۳۹   صفحه
۰۹/۰۳ ۱۹   کاربر ۳۲   صفحه
۰۹/۰۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۰۱ ۳۸   کاربر ۵۹   صفحه
۰۸/۳۰ ۶۹   کاربر ۸۴   صفحه
۰۸/۲۹ ۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۸/۲۸ ۲۲   کاربر ۲۶   صفحه
۰۸/۲۷ ۴۳   کاربر ۴۸   صفحه
۰۸/۲۶ ۶   کاربر ۱۴   صفحه
۰۸/۲۵ ۳۶   کاربر ۳۶   صفحه
۰۸/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۴   کاربر ۱۰   صفحه
۰۸/۲۲ ۳۷   کاربر ۴۸   صفحه
۰۸/۲۱ ۷   کاربر ۱۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۱ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۵ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۱ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۹ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۴۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸۱ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۲۵ ۱۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۸۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۳۶ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۸۹ ۱۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۸۴ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۸۳ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۰۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۱ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۲ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۷ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۷ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۰۶ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۵۲,۳۳۶ ۳۸ %
USA
USA
۱۱۷,۱۵۴ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۱۰,۷۹۹ ۱۷ %
DEU
DEU
۵۳,۳۶۵ ۸ %
ROM
ROM
۲۸,۳۲۰ ۴ %
FRA
FRA
۲۰,۱۸۸ ۳ %
CHN
CHN
۱۷,۲۴۴ ۳ %
RUS
RUS
۱۶,۰۶۳ ۲ %
GBR
GBR
۱۴,۱۰۰ ۲ %
JPN
JPN
۸,۱۸۵ ۱ %
CAN
CAN
۵,۸۱۴ ۱ %
DNK
DNK
۴,۲۲۵ ۱ %
UKR
UKR
۳,۱۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۳,۰۹۹ ۰ %
AUS
AUS
۱,۷۸۶ ۰ %
KOR
KOR
۱,۶۸۵ ۰ %
GRC
GRC
۱,۴۹۸ ۰ %
ITA
ITA
۱,۴۱۴ ۰ %
BGR
BGR
۱,۱۳۱ ۰ %
EU
EU
۱,۰۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۳۸۱ ۸۲ %
Other
Other
۱۱۰ ۷ %
Firefox
Firefox
۹۰ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۲۶ ۲ %
Safari
Safari
۲۰ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۵ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۰ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۸ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۴ ۰ %
Edge
Edge
۳ ۰ %
Opera
Opera
۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۲۲۲ ۳۳ %
Linux ۱۷۱ ۲۶ %
Other ۱۶۰ ۲۴ %
Windows 10 ۵۶ ۸ %
Windows 8 ۲۷ ۴ %
iOS ۱۸ ۳ %
XP ۴ ۱ %
Android ۴ ۱ %
Vista ۲ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
گروه فیزیک کرمانشاه ۶
دکتر آرام رضایی ۴
نوبت دهی برای تست نانوی آزمایشگاهی ۴
کد پستی ۳
نوبت دهی آزمایشات پتانسیل زتا ۳
نوبت دهی آزمایشات ۲
نوبت دهی برای کارها نانوی آزمایشگاهی ۲
نوبت دهی برای کارهای آزمایشگاهی ۲
پتانسیل زتا ۲
نوبت دهی برای تست نانونانوی آزمایشگاهی ۱
پرداخت برای آزمایشات ۱
پتانسیل زتا تست ۱
در سن چند سالگی بارداری کمت اتفاق میفتد ۱
سرور جوانمردی ۱
ارکان ۱
دکتر راسخیان ۱
Formulation optimization of low bioavailable drug loaded alginate microparticles using artificial neural networks ۱
تحقیق راجب تخ مرغ بر ای کودکان ۱
تعدادتخمک هادرهرماه ۱
جذب هیئت علمی پژوهشی ۱
افزایش سن و عدم تخمک گزاری ۱
پیوندمغزاستخوان ۱