مرتبه علمی: استادیار

دکترای پژوهشی زیست فناوری دارویی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز

عضو هیات علمی پژوهشی مرکز دارورسانی نانو از تاریخ 28/7/97

زمینه های تحقیقاتی:

   *دارورسانی هوشمند

    *مهندسی بافت

    *کامپوزیت های دندانی

    *شیمی پلیمر 

    *سنتز و کاربرد نانو ذرات مختلف

    *تعداد مقالات: 87

    *تعداد طرح ها: 3

 برای مشاهده رزومه کلیک کنیدCV