طرح های تحقیقاتیمجری طرح

عنوان طرح

1

دکتر کتایون درخشنده

 دارورسانی هدفمند در درمان سرطان سینه با استفاده از نانو حامل های کوپل شده به آنتی بادی تک کلونی

2

دکتر کتایون درخشنده،

دکتر علی فتاحی

سیستم نوین انتقال ژن با استفاده از نانوذراتPLGA-spermine  حاوی siRNA لوسیفراز در رده ی سلولی H1299

3

دکتر کتایون درخشنده

بررسی برون تن سمیت سلولی 9-نیتروکمپتوتسین در حامل نانو ذرات PLGA-PEG با درصد های مختلف PEG در مقایسه با نانو ذرات PLGA حاوی دارو

4

دکتر علی فتاحی

تهیه و ارزیابی میکرو/نانو ذرات کتیرا حاوی 5-فلورو اوراسیل جهت دارورسانی به کلون و بررسی برون تن جذب و سمیت سلولی نانو ذرات

5

دکتر کتایون درخشنده

ساخت و برسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارزیابی برون تن سمیت سلولی نانو ذرات حاوی داروی متوتروکسات با استفاده از پلیمر PLGA و کوپلیمر PLGA-PEG

6

دکتر کتایون درخشنده

بررسی تاثیر ساختار کوپلیمر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری برون تن نانو ذرات پلی لاکتیک گلیکولیک اسید – پلی اتیلن گلیکول حاوی داروی ضد سرطان 9-نیتروکمپتوتسین

7 الهام ارکان تهیه نانوفیبر زیست تخریب پذیر گلوتن گندم به عنوان حامل دارو در دارورسانی
 8 الهام ارکان  تهیه نانوفیبرهای متخلخل کیتوزان بوسیله الکتروریسندگی به عنوان حامل داروی متوتروکسات در درمان پسوریازیس
 9 الهام ارکان

تهیه و ارزیابی نانو الیاف کلاژن حاوی داروی لیدوکائین و ویتامین ث و کاربرد آن به عنوان پد بی حس کننده در دندانپزشکی

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۳۹۵ ۲۳:۱۵