دکتر الهام ارکان
 
    عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات دارورسانی نانو
 
    مرتبه علمی :دانشیار
 
    رشته تحصیلی نانوتکنولوژی
 
    آخرین مدرک تحصیلی :  Ph.D 
 
    تلفن : 4266780 و 34276489 -083     داخلی 221
 
    نمابر: 34276493-0831
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
 elhamarkan@yahoo.com
 

 

دکتر ارکان  

Curriculum
Vitae(CV)

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۱۶