اعضای هیات مؤسس

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه دانشگاهی

نوع همکاری

1

دکتر رضا خدارحمی

دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کاربردی

استاد

نیمه وقت

2

دکتر محسن شهلایی

دکتری تخصی شیمی دارویی

استاد

تمام وقت

3

دکتر الهام ارکان

دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی

دانشیار

تمام وقت

4

دکتر کتایون درخشنده

دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

دانشیار

نیمه وقت

5

دکتر علی فتاحی

دکتری تخصصی بیومواد

استادیار

تمام وقت

6

دکتر قباد محمدی

دکتری تخصصی  فارماسیوتیکس

دانشیار

نیمه وقت


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۷