اعضای هیات علمی

  • دکتر الهام ارکان (دکتری تخصصی نانو پزشکی)
  • دکتر آرام رضایی (دکتری تخصصی شیمی آلی)

تاریخ بروزرسانی : ۴ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۵۹