اعضاء شورای عالی :

  1.  ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  2.  معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  3. معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  4. ریاست مرکز تحقیقات دارورسانی نانو
  5. سه نفر از اعضای مرکز (دکتر رضا خدارحمی، دکتر غلامرضا بهرامی، دکتر محسن شهلایی)

تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۳۹۵ ۲۳:۱۸